CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN BESTFARM

Địa chỉ: 218A, KV.Yen Thanh, P Thuong Thanh, Q Cai Rang, TP. CẦN THƠ
Điện thoại: 0943141969  – 0939057677
Email đặt hàng: Phanbonbestfarm2020@gmail.com
Website: phanbonbestfarm.com
Mã số doanh nghiệp:  1801675817

 

    Liên hệ tư vấn mua hàng